Tips, pressemeldinger, nyheter, morsomheter!

Svak boligprisutvikling i november

Boligprisene i Norge sank med 1,1 prosent i november 2017. Korrigert for sesongvariasjoner gikk prisene ned med 0,4 prosent.
Boligprisene er 0,5 prosent lavere enn for et år siden.- Selv om boligprisene normalt faller i november, så var det et større fall enn normalt i år. Alle fylkene hadde nedgang i prisene sist måned, men det er i de største byene vi ser den svakeste utviklingen. Det er nå negativ 12 måneders vekst i stadig flere byer, og det er en trend vi forventer vil vedvare og sannsynligvis forsterke seg i månedene fremover, sier administrerende direktør i Eiendom Norge Christian Vammervold Dreyer.
Fortsatt stor tilbudsside.
I november ble det solgt 7.171 boliger i Norge, noe som er 1,8 prosent flere enn i tilsvarende måned i fjor.Hittil i 2017 er det solgt 83.644 boliger, noe som er tilnærmet likt som i 2016.

– Til tross for prisfallet vi har sett i det norske boligmarkedet gjennom store deler av 2017 holder aktiviteten seg på nivå med 2016, noe som vitner om et velfungerende boligmarked, sier Dreyer.

I november ble det lagt ut 6.786 boliger til salgs i Norge, noe som er 10,5 prosent flere enn i samme måned i fjor.

Så langt i år er det lagt ut 95.847 boliger for salg i Norge, som er 8,4 prosent flere sammenliknet med 2016.

– Vi har fra og med våren 2017 hatt en betydelig økning i tilbudssiden, og da særlig i Oslo, Bergen og Trondheim. Det er også i november måned lagt ut markant flere boliger for salg i Norge, sier Dreyer.

Det tok i gjennomsnitt 46 dager å selge en bolig i november 2017, noe som er ti dager mer enn i november 2016. Raskest salgstid hadde Drammen med 25 dager og tregest salgstid hadde Ålesund med 67 dager.

– Salgstiden øker i landet under ett, og den har i løpet av året økt særlig i de tre største byene, noe som er naturlig tatt i betraktning den betydelige økningen i tilbudssiden her, sier Dreyer.

artikkelen fortsetter under bildet

 

Regional prisutvikling

Den sterkeste prisutviklingen i november hadde Hamar og Haugesund med en flat utvikling. Svakest prisutvikling hadde Ålesund med en nedgang på 1,5 prosent.

12 måneders veksten fortsetter å svekke seg vesentlig. Sterkest 12 måneders vekst hadde Fredrikstad med en oppgang på 7,7 prosent. Svakest utvikling hadde Oslo med en nedgang på 4,4 prosent.

– Det er en negativ 12 måneders vekst i de tre største byene, og det har vært en tydelig fallende tendens i disse byene gjennom det meste av året. I tillegg har stadig flere områder en negativ utvikling i prisene. Vi forventer at denne utviklingen vil vedvare også i desember og inn i de første månedene i 2018, sier Dreyer.

– Det er fortsatt usikkerhet knyttet til utviklingen i boligmarkedet. Til tross for negativ prisutvikling så har det blitt solgt mange boliger de siste månedene. Dette kan være et signal på at vi er inne i en priskorreksjon og ikke et langvarig fall i boligprisene i Norge, avslutter Dreyer.

Tekst:Mynewsdesk    Illustrasjonfoto: iStockphoto

Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

annonser