Tips, pressemeldinger, nyheter, morsomheter!

Får ikke erstatning etter boligkjøp.

IKKE GÅ I FELLA: Noen ganger kan det virke som drømmeboligen kan bli et pengesluk.

Ni av ti takstmenn mener boligkjøpere har for høye forventninger til erstatning etter boligkjøp, viser undersøkelse.

– Mange blir skuffet over at de ikke får erstatning etter at de har oppdaget feil og skader på boligen. De er forsikret, men får ikke dekket kostnadene, sier Espen Fuglesang, administrerende direktør i NITO Takst. Han har lang erfaring både som takstmann og eiendomsmegler.

I undersøkelsen, som er utført blant NITO Takst medlemmer, svarer 38 prosent av takstmennene at boligkjøpere svært ofte har for høye forventinger til erstatning, og 52 prosent svarer at boligkjøpere ofte har for høye forventninger.

– Dessverre er vår erfaring at det ofte er vanskelig å få erstatning. Det er ikke samsvar mellom de forventninger folk har, og den faktiske situasjonen. Det understreker hvor viktig det er at kjøper undersøker boligen grundig før man bestemmer seg. Her er det mange som slurver, sier Fuglesang.

Takstbransjen ønsker bedre og mer grundige tilstandsrapporter.

– Det har imidlertid vært vanskelig i en situasjon der meglere ønsker lavest mulig pris på salgsprosessen for selger. Vi må jobbe videre for å sikre forbrukeren gjennom grundigere rapporter, sier Fuglesang.

Han anbefaler alle boligselgere å bruke en grundig tilstandsrapport. Da er det mindre fare for at feil og mangler fører til trøbbel i etterkant. Men det krever selvsagt at kjøper leser rapporten nøye.

– En vanlig årsak til boligtvister er at kjøper ikke har lest tilstandsrapporten godt nok, eller forstått konsekvensene av det de får opplyst. Og gjør man ikke det, har man en dårlig sak senere, sier Fuglesang.

Vanskelig juss

Det er særlig to forhold som kan utløse en erstatning i en boligtvist. Det ene er feil eller uriktige opplysninger, det andre er at boligen er i betydelig dårligere stand enn det man kan forvente ut fra den informasjonen som er gitt. Ofte er begge forholdene gjeldene i en erstatningssak.

– Rettspraksis tilsier at kostnadene på skadene må være minimum fem prosent av salgssummen, men på dette området finnes det ingen fasit. Jussen her er komplisert. Det er ikke som å kjøpe en ny bil eller andre produkter der regelverket er enklere, sier Fuglesang.

Han mener en forsikring kan gi en falsk trygghet for både selger og kjøper.

– Forsikringsselskapene gjør hva de kan for å hindre utbetalinger. Ofte blir det en lang og dyr prosess som ikke nødvendigvis går til boligkjøpers favør. Fordi ingen saker er like, er det vanskelig å lene seg på rettspraksis, sier han.

 

Gå grundig til verks før man kjøper bolig.(FOTO: Colourbox)
Vær grundigThomas Bartholdsen i Forbrukerrådet anbefaler boligkjøpere å reklamere raskt hvis de oppdager feil eller skader.– Mange boligkjøpere forteller om tunge prosesser for å få bistand fra egen boligkjøperforsikring eller erstatning fra eierskifteforsikringen. Man bør ikke la seg avfeie med dårlig begrunnede avslag hvis man oppdager feil, men sjekke nøye ut hvilke rettigheter man har, sier han.Samtidig er det viktig at man går grundig til verks før man kjøper.

 

– Det er lett å la seg blende av styling og meglers markedsføring når man er på visning. Man bør i stedet lese all informasjonen om boligen med kritisk blikk, og be om skriftlig svar fra megler på tvetydigheter og uklare opplysninger som kan være et hint om feil og skader. Det beste er at boligen man kjøper er i samsvar med de forventningene man har, da kan man unngå ubehageligheter og uventede utgifter i ettertid, sier Bartholdsen.

Tekst: Newswire/Kristin Cock (Ill/1.sidefoto:iStockphoto)


reklame

Se gjerne flere saker om bolig her på Bolig24.no