Tips, pressemeldinger, nyheter, morsomheter!

Kjøper leste verken takst eller egenerklæringsskjema – fikk ikke heve kjøpet

Kjøper av en fritidsbolig fra 1985 som delvis var oppført av selger og delvis av fagfolk krevde heving. Dette selv om kjøper ikke leste taksten, egenerklæringen eller undersøkte annet ved hytta enn en rask utendørs befaring.

Manglene var knyttet opp mot setningsskader og feil fundamentering, og kjøper anførte at selger/ takstmann hadde gitt mangelfulle opplysninger i forbindelse med salget og at skadene var så store at det ga grunnlag for heving.

Protector Forsikring ASA som selgers forsikringsselskap erkjente ansvar for manglene, men avviste grunnlag for heving.

Det ble tilbud 400.000,-, et beløp som senere ble økt til 500.000,-. I dommen får kjøperen 511.500,-. Kjøperen slapp å erstatte selskapets saksomkostninger fordi bevissituasjonen har vært så uklar at kjøperen ikke kan bebreides for ikke å ville akseptere selskapets tilbud uten rettssak.

Kjøper opplyste at han var så gira på selve eiendommen, blant annet fordi denne lå like ved hans datter, og at han derfor ville kjøpe eiendommen. Med andre ord han la ikke vekt på hytta sin tilstand da han ga bud. Dommen viser at når kjøper opptrer på en slik måte, så skal det mer til for å kunne si seg fri fra kontrakten (heve kjøpet), enn om kjøper hadde foretatt en god nok undersøkelse og forberedelse før kjøpet.

Tekst og foto: Mynewsdesk     Forsidefoto; iStockphoto


 

reklame