Tips, pressemeldinger, nyheter, morsomheter!

Mindre prisbekymring blant boligkjøperne

Norske boligkjøpere er mindre bekymret over prisnivået enn i fjor. Det viser tall fra Boligkjøperindeksen 2017. Bare 43 prosent bekymrer seg over høyt prisnivå – mot 67 prosent i fjor. Og hver fjerde norske boligkjøpere ser an prisutviklingen før de kjøper.

Boligkjøperindeksen 2017 er en årlig undersøkelse blant boligkjøpere utarbeidet av eiendomsmeglerkjeden Krogsveen. 2334 respondenter som ser etter bolig nå i høst, har besvart undersøkelsen. Boligkjøperindeksen er dermed den største kartleggingen i Norge i sitt slag.

Rentenivået er fortsatt rekordlavt i Norge. (Foto:iStockphoto)

Boligkjøperindeksen i år viser at de fleste nordmenn fremdeles har som intensjon å kjøpe før de selger. 56 prosent av boligkjøperne som eier bolig fra før sier nemlig at de tenker å kjøpe først og selge etterpå. Det betyr at det i praksis ikke er noen endring i dette tallet på tre år. I 2016 og 2015 svarte nemlig henholdsvis 57 og 58 prosent det samme. Bare 26 prosent sier de tenker å selge først og kjøpe etterpå.

– At folk ønsker å kjøpe først og selge etterpå er naturlig fordi man legger stor vekt på å finne passende bolig i det riktige området, blant annet på grunn av barns tilhørighet til skole og barnehage. De siste månedenes prisfall har ikke påvirket den jevne boligkjøperens risikovilje knyttet til kjøp og salg. Ved å selge først står man i fare for å stå uten bolig en periode gitt at man ikke finner det riktige objektet. Denne risikoen oppfattes som større enn det å eie to boliger en periode, på tross av færre kjøpere i markedet, sier administrerende direktør i Krogsveen, Leif J. Laugen.

Men det er regionale forskjeller. I Oslo har det vært en nedgang i andel som vil kjøpe først – fra 64 prosent til 59 prosent. I oljefylket Rogaland er det også en nedgang fra 45 til 40, men likevel en noe høyere andel enn i 2015 da det kun var 38 prosent. Både Buskerud, Vestfold, Østfold og Telemark har hatt en økning i andelen som ønsker å kjøpe først, alle ligger mellom 55 og 65 prosent, mens bare 19 til 28 prosent i disse fylkene ønsker å selge først. Dette er fylker med god og stabil boligprisvekst.

1 av 4 setter seg på gjerdet

Undersøkelsen viser at prisfallet de siste månedene gjør at flere setter seg på gjerdet. Nesten 1 av 4 – 24 prosent – sier nemlig at de fortsatt er på boligjakt, men at de ønsker å se an prisutviklingen før de kjøper. Og 32 prosent sier at de ser på det som en mulighet for å gjøre et godt kjøp.

– For førstegangskjøpere er prisfallet selvfølgelig veldig kjærkomment. Derfor sier også 44 prosent av de under 29 år at de ser på prisfallet som en mulighet til å gjøre et godt kjøp, sier Laugen.

Boligkjøperindeksen 2017 fra Krogsveen

– Et Oslo-fenomen

Oslo er det stedet hvor flest blir berørt av prisfallet: positivt eller negativt. 29 prosent av boligkjøperne i Oslo sier de ønsker å se an prisutviklingen, mens 35 prosent ser på det som en sjanse for å gjøre et boligkupp.

– Prisfallet er mer enn noe annet et Oslo-fenomen. For boligkjøpere i andre deler av landet lar de seg ikke påvirke av medie-overskriftene. Kjøp og salg av bolig skjer lokalt, og der markedet ikke har opplevd de store skift er det mer ”business as usual”, sier Laugen.

Mindre prisbekymring

I fjor viste Boligkjøperindeksen at det var utbredt bekymring over høye boligpriser. Det har snudd. 29 prosent av boligkjøperne synes nå det begynner å bli for dyrt å kjøpe bolig, og 14 prosent sier de er redde for at toppen er nådd og at prisene kommer til å falle. Det betyr at 43 prosent er bekymret for et høyt prisnivå på boliger. I fjor var det derimot hele 67 prosent som var bekymret.

– Det er en markant nedgang i andelen som er bekymret over høye boligpriser. Dette har naturlig nok en sammenheng med priskorreksjonen i markedet. Og vi ser at 49 prosent faktisk svarer at de ikke er bekymret over prisnivået eller at de tror det er forbigående. Det betyr at den bekymring som var over prisnivået i fjor, synes å være tilbakelagt, fortsetter Laugen.

Oslo-folk spekulerer i lav rente

Rentenivået er fortsatt rekordlavt. I fjor svarte 1 av 4 av boligkjøperne at det påvirket dem til å se etter dyrere boliger enn de ellers ville gjort. I år har tallet sunket marginalt til 21 prosent. Men også her er det regionale forskjeller.

– Hovedstaden er stedet hvor flest tøyer strikken. 29 prosent spekulerer i fortsatt lav rente. Det betyr i praksis at en betydelig andel av boligkjøperne i Norge og flest i Oslo trolig ikke ville tåle en kraftig renteøkning, avslutter Laugen.

Tekst:Mynewsdesk Foto:iStockphoto


reklame