Tips, pressemeldinger, nyheter, morsomheter!

Ny statistikk: Snittalder på førstegangskjøpere av bolig er 28,0 år

Norges Eiendomsmeglerforbund og Ambita har gått gjennom alle registreringer i grunnboken de siste 10 årene for å finne førstegangskjøpere og alderen på disse.

– Norges Eiendomsmeglerforbund og Ambita ønsker å bidra til den boligpolitiske debatten med håndfaste fakta. Gode tall for førstegangskjøpernes posisjon i boligmarkedet har vært et savn. Derfor har vi laget den første omfattende statistikken, som teller 750.000 førstegangskjøp fordelt over de siste ti år, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O Geving.

Førstegangskjøpere er nå noe yngre enn før.

Relle fakta

– Ambita sitter på et omfattende datagrunnlag og mye kompetanse om alle eiendommene i Norge og hvem som eier dem. Vi er veldig glade for å kunne anvende dette, for å bidra til at debatten som nå pågår, ikke baserer seg på synsing og spekulasjoner, men reelle fakta, sier Stig W. Seljeseth, administrerende direktør i Ambita.

Last ned og les undersøkelsen: Førstegangskjøp-analyse-NEF-Ambita-aug2017

Noe yngre førstegangskjøpere

For gruppen 20-39 år – som er den alderen der de aller fleste etablerer seg, var snittalderen for førstegangskjøpere på 28,0 år i 2016. Dette er en liten nedgang fra 28,4 år i 2007.

Mens alderen holder seg forholdsvis stabil har antallet førstegangskjøpere gått noe ned siste år – særlig i Oslo.

– Det er overraskende at statistikken viser at gjennomsnittskjøperen er like ung som for ti år siden. Dette indikerer at terskelen ikke er uoverkommelig for ungdommer som har økonomisk støtte fra foreldre, sier Carl O. Geving.

-På den annen side har antallet førstegangskjøpere falt noe, og spesielt i Oslo i 2016. Dette viser at forskjellene øker raskt når boligprisene løper fra inntektsutviklingen. Ungdommer som ikke har en familiebank å ta av faller utenfor boligmarkedet. Større ulikheter er et økende problem som må møtes med politiske tiltak, sier Geving.

Snittalder på førstegangskjøpere av bolig er 28,0 år viser ny statistikk fra august.

 

Slik var snittalderen på førstegangskjøpere landet rundt i 2016 for aldersgruppen 20-39 år:

Trondheim: 27,3
Bergen: 27,7
Stavanger: 27,9
Tromsø: 28,1
Ullensaker: 28,7
Oslo: 28,8
Lørenskog: 28,9
Ski: 29,8
Bærum: 30,2

Om undersøkelsen:

Førstegangskjøperundersøkelsen er laget av Norges Eiendomsmeglerforbund og Ambita i fellesskap. Tallene i analysen er hentet ut fra grunnboken. Det som er hentet ut er når en person første gang ble registrert i grunnboken som eier av mer enn 25 % av en fast eiendom og hvilken alder personen hadde ved dette tidspunktet.

Norges Eiendomsmeglerforbund og Ambita har tidligere utgitt Sekundærboligstatistikken http://www.nef.no/nyheter/statistikk-651-flere-sekundaerboliger-oslo-2016/

Norges Eiendomsmeglerforbund er et landsomfattende profesjonsforbund som organiserer rundt 2800 eiendomsmeglere. NEF arbeider kontinuerlig for en eiendomsmeglerbransje som har høy faglig standard og har god yrkesetikk. NEF ønsker forutsigbare og gode rammevilkår for eiendomsmeglere, trygg bolighandel for alle parter og stabil boligpolitikk. Mer informasjon på www.nef.no

Tekst: Mynewsdesk  Foto1:iStockphoto Foto2: Mynewsdesk
reklame