Tips, pressemeldinger, nyheter, morsomheter!

Oppgrader boligen for fremtiden

I 2030 vil vi være dobbelt så mange eldre her i landet som i 2017. Flere eldre vil bo hjemme og motta helsetjenester der, fremfor på institusjon.

Størsteparten av fremtidens boliger er allerede bygget, men de er i liten grad tilpasset fremtidens behov. (Foto: Husbanken/Ricardofoto)

Husbanken gir lån til tiltak som bidrar til at flere kan bo lenger hjemme.

I Norge bruker vi utrolige 60 milliarder kroner i året på oppussing av boliger.

Oppussing dreier seg som regel om farger og interiør, og i mindre grad om å tilpasse boligen for hele livsløpet. Husbanken oppfordrer privatpersoner, kommuner, borettslag og andre til å sette i gang tiltak for å øke tilgjengeligheten og redusere energibehovet i fremtidens boliger. Tiltakene kan finansieres med lån og tilskudd fra Husbanken.

De fleste bor i enebolig eller småhus

Det bygges mange blokker i byene, men majoriteten av befolkningen bor fortsatt i eneboliger og småhus. Tall fra SSB viser at 69% av husholdningene bor i enebolig eller småhus, mens 24% bor i boligblokk.

Tilgjengelighet er spesielt viktig i boliger der det bor eldre. Flytteaktiviteten blant eldre er lav. Faktisk bor hele 90% av dem i sin opprinnelige bolig. De fleste eldre som flytter fra enebolig, flytter til en form for småhus, for eksempel rekkehus eller tomannsbolig. 90% av boligene her i landet er bygget før 1990 og bare 1% av dem er tilrettelagt for eldre. Det kan bli enklere for eldre å bli boende i sitt opprinnelige hjem hvis boligen tilpasses slik at nødvendige funksjoner som kjøkken, bad, soverom og stue samles på inngangsplanet i boligen.

Oppgradering av boligstandarden er god samfunnsøkonomi

I tillegg til økt livskvalitet for beboerne, er oppgradering av boligstandard gode nyheter for kommune. Med en økende andel eldre øker også presset på tjenestebehovet og kommuneøkonomien. Kommunene kan redusere utgiftene sine betydelig i fremtiden ved at personer med begrenset og moderat behov for tilsyn kan bo hjemme, slik mange eldre ønsker, i stedet for på institusjon. Kommunene bør forberede seg på framtiden ved å oppgradere sine egne boliger og gi råd til sine innbyggere om oppgradering av private boliger.

Økt tilgjengelighet i boligblokker med heis

For beboere i boligblokker vil installering av heis bety en vesentlig oppgradering av standard. Heis øker tilgjengeligheten til boligene og gjør det mulig for eldre og andre med begrenset funksjonsevne å komme seg ut av boligen og opprettholde et sosialt liv. Husbanken kan gi grunnlån til prosjekter som sikrer trinnfri adkomst til alle leilighetene i en blokk ved etterinstallering av heis.

I 2030 vil vi være dobbelt så mange eldre her i landet som i 2017 (ill foto:iStockphoto

Husbanken gir lån og tilskudd til oppgradering

Lån til oppgradering kan gis til tiltak for økt tilgjengelighet og energieffektivisering, eller mer omfattende tiltak på ett av de to områdene. Tiltak for energieffektivisering kan være oppgradering av enten yttertak eller yttervegg, dører og vinduer. Aktuelle tiltak for økt tilgjengelig er trinnfri atkomst fra parkering, oppgradering av inngangsparti og dør, tilgjengelig planløsning i inngangsplanet, terskelfrie døråpninger og tilgjengelig bad, samt installering av heis.

Borettslag, private boligeiere, kommuner, fylkeskommuner, stiftelser, selskaper og andre kan søke om grunnlån til oppgradering. Grunnlån til oppgradering gis til helårsboliger og studentboliger. Husbankens lån har gunstige betingelser med mulighet for lang nedbetalingstid.

Personer som trenger tilrettelegging av boligen sin, i dag eller i fremtiden, for eksempel på grunn av nedsatt funksjonsevne, kan søke om tilskudd til profesjonell hjelp til utredning og prosjektering av tiltak.

Noen ressurskilder:

 

Mer informasjon om lån til oppgradering på husbanken.no

Mer informasjon om tilskudd til utredning og prosjektering

Om grunnlån til oppgradering på Byggmesteren.no

Om installering av heis i lavblokker på NRK.no

Du kan stadig finne nye tips og artikler om bolig her på Bolig24

Tekst: Mynewsdesk/Husbanken