Tips, pressemeldinger, nyheter, morsomheter!

Takstmenn bekymret for brannsikkerheten

Én av fire takstmenn mener at boligene de takserer er for dårlig brannsikret, viser en fersk undersøkelse.

(Foto:iStockphoto)

I en undersøkelse NITO Takst har utført, svarer nesten 25 prosent av takstmennene nei på spørsmål om boliger de takserer har tilfredsstillende rømningsveier og annen brannsikring.

NITO Takst organiserer mer enn 500 takstmenn over hele landet, som hvert år takserer tusenvis av boliger som skal legges ut for salg.

– De vanligste feilene er manglende brannslukningsapparat og dårlig med rømningsveier. Mange hus er rene brannfeller, sier Espen Fuglesang, administrerende direktør i NITO Takst. Han har mange års erfaring som megler og takstmann.

Sigurd Folgerø Dalen, branninspektør i Oslo brann- og redningsetat, mener manglende kunnskap om brannsikkerhet og hvilke regler som gjelder, er én av grunnene til at det slurves med sikkerheten.

– Vårt generelle inntrykk er at boligkjøpere først og fremst er interessert i utseende og beliggenhet, som også er meglerens beste salgskort, og mindre opptatt av om boligen faktisk er tilfredsstillende brannsikret. Ideelt sett burde boliger i samme kategori ha ulike salgsverdier dersom den ene er forsvarlig brannsikret og ikke den andre, sier Folgerø Dalen.

Ifølge Espen Fuglesang skal dårlig brannsikring, og forhold som for eksempel mangel på forskriftsmessig rømningsvei, omtales i takstrapporten, men det påvirker sjelden verdivurderingen av en bolig.

– Som regel er det forhold som ikke er særlig kostbare å utbedre. Likevel er det uhyre viktig at boligkjøpere legger merke til disse opplysningene, slik at de vet hva som må gjøres, sier Fuglesang.

artikkelen forsetter under bildet
BRANNFELLE: For små rømningsvinduer er en vanlig sikkerhetsrisiko i mange kjellerleiligheter. (FOTO: Newswire)

Se også; Du har vel boligalarm som dekker brannvarsling?

Stenges inne

Det er i utleieboliger det syndes mest, mener Espen Fuglesang.

– For å tjene noen ekstra kroner, innreder mange en del av boligen til hybel eller en liten utleieleilighet. Dette er gjerne rom som i utgangspunktet ikke var ment som beboelsesrom, og det er ikke tatt hensyn til om det er lovlige rømningsveier.

En klassisk feil er at et kjellervindu som må åpnes utover, stanses av lysgraven utenfor. Da er det umulig å komme seg ut.

– Mange vinduer er også for små eller utilgjengelige til at man kan klatre ut av dem, sier han.

Man bør også ha en plan for hvordan man skal evakuere boligen ved brann.

– Helst bør hele familien ha en brannøvelse hvert år der man går gjennom hva man skal gjøre, og hvordan man skal komme seg ut. Å være forberedt kan være det som skiller mellom liv og død i en dramatisk situasjon, sier Espen Fuglesang i NITO Takst.

Vær våken

Sigurd Folgerø Dalen oppfordrer folk til å være våkne og tilstede når de lager mat, benytter vaskemaskin, oppvaskmaskin og tørketrommel, eller når de lader diverse elektronisk utstyr.

– Bruk aldri skjøteledning på produkter som krever over 1000 watt, og trekk ut støpselet fra stikkontakten på mindre elektronisk utstyr som ikke trenger å stå med strømspenning, sier han.

Ved grove tilfeller av manglende brannsikring kan brannvesenet gi pålegg om at hele eller deler av boligen ikke kan brukes før den er oppgradert i henhold til gjeldende regler.

Slik er reglene

  • Hovedkravet er at alle boliger skal ha minst én rømningsvei som fører direkte til det fri. Boliger med flere bebodde etasjer må ha alternative rømningsveier i tillegg. Rømningsveier vil si branntrapp, nødutgang, dører og vinduer kombinert med ulike branntau, stige og annet evakueringsutstyr.
  • Bor du i en enebolig på ett plan, er det kun krav om én utgang rett ut på bakkeplan. Har du innredet kjeller eller loftsstue, eller hvis du bor over flere etasjer, må du ha alternative rømningsveier i tillegg til en hovedrømningsvei. Det skal være mulig å rømme fra alle plan og etasjer hvor folk bor eller oppholder seg.
  • Kravet til rømningsvinduer er at de skal være minst 0,5 meter brede og 0,6 meter høye. Summen av høyde og bredde må være mer enn1,5 meter.
  • Alle boliger skal ha slukkeutstyr som kan benyttes i alle rom. Det kan være husbrannslange eller brannslukningsapparat. I tillegg anbefales det å ha tilgang til slukkemiddel i hver etasje.
  • Alle boliger skal være utstyrt med minst én røykvarsler i hver etasje. Det anbefales at de seriekobles.
    (Kilde: Tryggerehverdag.no)
Betenkt takstmann.
(Ill.foto: iStockphoto).

Spørsmål til takstmenn i NITO:

Boliger jeg takserer har i all hovedsak rømningsveier og annen brannsikring etter gjeldene regler.

-Helt enig 4,2 %

-Enig 70,8 %

-Uenig 24,1 %

-Helt uenig 0,8 %

(Medlemsundersøkelse utført av NITO Takst)

 

Tekst: Nyhetsbyrået Newswire/Kristin Cock   

 

Se også denne saken: Brannsikring i boligen


 

Til hovedsiden Bolig24.no